PICredit - Вашият надежден кредитен посредник
Вашият финансов и кредитен консултант

За нас


„Пи Ай Кредит Консулт“ ООД е регистрирано на територията на Република България дружество с основен предмет на дейност кредитно посредничество по смисъла на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП ) и е включено в публичния регистър с кредитни посредници поддържан от БНБ

„Пи Ай Кредит Консулт“ ООД е регистрирано на територията на Република България дружество с основен предмет на дейност кредитно посредничество по смисъла на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП ) и е включено в публичния регистър с кредитни посредници поддържан от БНБ. 

ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ВКЛЮЧВА:

 • Кредитно посредничество за всички видове кредитни сделки на физически и юридически лица;
 • Съдействие и съвети при просрочени задължение;
 • Консултантски услуги в сферата на финансите;
 • Изготвяне на финансово-правни анализи;
 • Икономически и технически анализи в областта на бизнеса;
 • Консултиране и представляване по приватизационни инвестиционни проекти;
 • Проучване и анализ на потребностите на клиента;
 • Пред-проектно планиране;
 • Управление на риска;
 • Договаряне и сключване на договори с партньори и подизпълнители;
 • Ръководство и контрол на изпълнението;

Дружеството не е обвързано с нито една от банките в Република България и по този начин Ви предоставяме независимо и компетентно становище по Вашата кредитна сделка напълно безплатно.

PICredit - Вашият надежден кредитен посредник

„Пи Ай Кредит Консулт“ ООД е регистрирано на територията на Република България дружество с основен предмет на дейност кредитно посредничество по смисъла на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП ) и е включено в публичния регистър с кредитни посредници поддържан от БНБ