PICredit - Вашият надежден кредитен посредник
Вашият финансов и кредитен консултант

Кредит за закупуване на жилище!


Когато искаме да си закупим жилище с кредит, възниква въпросът „Как да намерим най-изгодната за нас оферта”?

За повечето хора жилищният кредит е единственият път към закупуване на собствен дом, но този кредит би бил и най-големият Ви финансов разход , който някога сте правили. Ето защо намирането на най-добри условия за ипотечен кредит, е от жизнено важно значение за нашите клиенти. В следващите няколко реда ние от "Пи Ай Кредит Консулт" ООД ще Ви помогнем с нашите съвети.
Установете това, което Ви трябва!
Първата стъпка към получаването на ипотечен кредит е да разберете каква сума Ви е необходима, колко пари имате като наличност – за да ги използвате като самоучастие в сделката и каква сума месечно може да си позволите да изплащате към Банката кредитор. След това се свържете с експертите на "Пи Ай Кредит Консулт" ООД за мнение и съвет.

Обмислете как ще погасявате кредита!
Дали ще изберете да има гратисен период, в който ще погасявате само лихвата по кредита, дали ще връщате лихва и главница на равни вноски, дали ще ползвате промоционален период в който лихвеният процент ще бъде по-нисък или ще се спрете на специално предложение на банките предоставено от нас.

Изберете вид и срок за изплащане на ипотечния кредит!
Ипотечният кредит може да бъде с фиксиран лихвен процент или с променлив такъв.. Някои банки предлагат вече ипотечния кредит да се свърже със спестовните сметки на лица и така да се получи много по-гъвкаво управление на финансите на кредитополучателите. За лица с лоша кредитна репутация също се предлагат ипотечни кредити, но при по-високи лихви и такси в полза на банката Тези кредити се оскъпяват, но пък има шанс кандидатстването Ви за кредит да е успешно, което е крайната ни цел С
Срокът, в който ще върнете кредита е от голямо значение. При кратък период, ще трябва да плащате високи вноски, съответно трябва да имате и сериозни доходи. Ако изберете много дълъг период, попадате в хипотезата за промяна на икономическата ситуация, повишаване на лихвения процент и промяна в гарантираните Ви доходи.

Анализирайте прецизно доходите и разходите си!
За да получите най-изгодния ипотечен кредит, особено важно е какво работите и каква заплата получавате за това. Тя може да е постоянна – фиксирана, променлива – влияеща се от много фактори или пък да сте лица, упражняващи свободна професия. Ако получавате бонуси или Ви плащат извънреден труд – разпределете ги към месечните си доходи, с които ще покривате вноската по кредита. Пресметнете дали имате други доходи от втора работа, дали получавате пари от наем или други. Внимателно прегледайте разходите си: за храна, облекло, за битови сметки и консумативи, за автомобили, застраховки и т.н. Включете в месечния си бюджет и бъдещата погасителната вноска. Нашите експерти ще  Ви помогнат да направите описаните анализи, за да вземете най-изгодното за Вас решение.

Сравнете лихвените проценти, проверете таксите!
Ние от "Пи Ай Кредит Консулт" ООД ще Ви предоставим най-добрите оферти от водещите банки в страната и ще Ви помогнем да сравните техните оферти. Анализираме лихви, такси за разглеждане и управление на кредита някои банки предлагат ниски лихви за сметка на високи такси.

Документи за кандидатстване
Консултантите на "Пи Ай Кредит Консулт" ООД ще Ви помогнат при кандидатстването за кредит с окомплектоване на изисканите от банката документи.

Търсенето на най-изгодния ипотечен кредит не е лесна задача и отнема време. Ние от "Пи Ай Кредит Консулт" ООД сме си поставили за цел да улесним тази задача и спестим Вашето време.
 

PICredit - Вашият надежден кредитен посредник

„Пи Ай Кредит Консулт“ ООД е регистрирано на територията на Република България дружество с основен предмет на дейност кредитно посредничество по смисъла на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП ) и е включено в публичния регистър с кредитни посредници поддържан от БНБ