PICredit - Вашият надежден кредитен посредник
Вашият финансов и кредитен консултант

Услуги


Ние от "Пи Ай Кредит Консулт" ООД се стремим да предлагаме услуги покриващи Вашите нужди.

 

 • Кредитно посредничество за всички видове кредитни сделки на/с физически и юридически лица;
 • Съдействие и съвети при просрочени задължение;
 • Консултантски услуги в сферата на финансите;
 • Изготвяне на финансово-правни анализи;
 • Икономически и технически анализи в областта на бизнеса;
 • Консултиране и представляване по приватизационни инвестиционни проекти;
 • Проучване и анализ на потребностите на клиента;
 • Пред-проектно планиране;
 • Управление на риска;
 • Договаряне и сключване на договори с партньори и подизпълнители;
 • Ръководство и контрол на изпълнението на всеки един проект;

 

PICredit - Вашият надежден кредитен посредник

„Пи Ай Кредит Консулт“ ООД е регистрирано на територията на Република България дружество с основен предмет на дейност кредитно посредничество по смисъла на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП ) и е включено в публичния регистър с кредитни посредници поддържан от БНБ