PICredit - Вашият надежден кредитен посредник
Вашият финансов и кредитен консултант

АКТУАЛНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ


Актуални новини и полезна финансова информация

Кредит за закупуване на жилище!Кредит за закупуване на жилище!

Когато искаме да си закупим жилище с кредит, възниква въпросът „Как да намерим най-изгодната за нас оферта”?

Имаме ли нужда от финансиране и под каква форма да бъде то?Имаме ли нужда от финансиране и под каква форма да бъде то?

Предлагаме на Вашето внимание, някой основни аспекти върху, които трябва да помислим за да изберем вида финансиране

PICredit - Вашият надежден кредитен посредник

„Пи Ай Кредит Консулт“ ООД е регистрирано на територията на Република България дружество с основен предмет на дейност кредитно посредничество по смисъла на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП ) и е включено в публичния регистър с кредитни посредници поддържан от БНБ