PICredit - Вашият надежден кредитен посредник
Вашият финансов и кредитен консултант

Контакти


P & I Credit - Вашият кредитен посредник и финансов консултант

София, 1000; ул. Петър Берон № 8, етаж 3

0877 50 40 43

0887 69 00 23Заяви среща с наш представител


момент...
PICredit - Вашият надежден кредитен посредник

„Пи Ай Кредит Консулт“ ООД е регистрирано на територията на Република България дружество с основен предмет на дейност кредитно посредничество по смисъла на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП ) и е включено в публичния регистър с кредитни посредници поддържан от БНБ