PICredit - Вашият надежден кредитен посредник
Вашият финансов и кредитен консултант
Кредитен посредник

Пи Ай Кредит Консулт ООД ще договори за Вас най-добрите условия за кредит бързо, лесно и ефективно! Дружеството е специализирано в областта на кредитните консултации, покриваща спектърa от кредитни продукти на пазара. Пи Ай Кредит Консулт ООД е партньор с водещите банкови институции в България. 

Кредитен посредник
Финансов консултант

Ние в Пи Ай Кредит Консулт ООД сме експерти в упра­влението на лич­ни фи­нан­си и инве­стиции, нами­ране на алтер­на­тивни източ­ници за евро­пейско финан­си­ране, съдействие и съвети при просрочени задължения, изготвяне на финансово-правни анализи.

Финансов консултант
Управление на проекти

Пи Ай Кредит Консулт ООД оказва на своите клиенти квалифицирана системна помощ при изготвяне на икономически и технически анализи в областта на бизнеса , осъществява ръководство и изпълнение на проекти, проучване и анализ на потребностите на клиента, пред-проектно планиране, управление на риска.

 

Управление на проекти

АКТУАЛНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ


Актуални новини и полезна финансова информация

Кредит за закупуване на жилище!Кредит за закупуване на жилище!

Когато искаме да си закупим жилище с кредит, възниква въпросът „Как да намерим най-изгодната за нас оферта”?

Имаме ли нужда от финансиране и под каква форма да бъде то?Имаме ли нужда от финансиране и под каква форма да бъде то?

Предлагаме на Вашето внимание, някой основни аспекти върху, които трябва да помислим за да изберем вида финансиране

PICredit - Вашият надежден кредитен посредник

„Пи Ай Кредит Консулт“ ООД е регистрирано на територията на Република България дружество с основен предмет на дейност кредитно посредничество по смисъла на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП ) и е включено в публичния регистър с кредитни посредници поддържан от БНБ